News & Updates

News and updates about Nipa.Cloud activities, works, and other priorities

News & Updates

News and updates about Nipa.Cloud activities, works, and other priorities

งานระดับโลกของ OpenStack ที่รวบรวมนักพัฒนา Open Infrastructure มากกว่า 600 บริษัท จาก 50 ประเทศทั่วโลก ร่วมแชร์ประสบการณ์การใช้งาน และ Innovation ต่างๆ ในการนำ OpenStack ที่เป็น open source ไปพัฒนาต่อยอด Cloud Technology ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เมื่อบ่ายวันนี้ (ที่ 9 ตุลาคม 2562) ดร.อภิศักดิ์ จุลยา นำทีม Nipa.Cloud ต้อนรับการเยี่ยมชมของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี), นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย (ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม), ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ (ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) และคณะ

Be part of Nipa.Cloud at the “Open Infrastructure Summit” in Shanghai, China on 4-6 November. With developers from over 600 companies and 50 countries sharing the experience and innovation about OpenStack and how to develop cloud technology effectively with OpenStack. This summit covers Public, Private and Hybrid Cloud, Edge Computing, CI / CD, Container Infra…

กิจกรรม Hackathon ที่ให้นักเรียนมาทำกิจกรรมเพื่อแข่งขันโปรแกรมด้าน AI อีกทั้งยังได้เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนจากหลายโรงเรียนเกี่ยวกับการใช้งานของระบบ Nipa.Cloud เพื่อใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น โดย ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร

เมื่อวันที่ 11 – 13 กันยายนที่ผ่านมา NIPA Technology กรมสรรพากร และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ร่วมมือกันจัดกิจกรรม Hackathon ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ด้านภาษี ภายใต้ชื่อ #HACKATAX (แฮกกาแทกซ์) “#HACKATAX Thailand’s First Senior-level Hackathon” ภายใต้แนวคิด “Real experts. Real solutions. Real impact.” ขึ้นครั้งแรกในเมืองไทย บนระบบ Public Cloud ของ NIPA Technology

NIPA Technology ได้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award 2019 ประเภท Best Service Enterprise Award สาขา Digital Content & Software จากนายกรัฐมนตรี ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Cloud Technology

เตรียมตัวพบกับ NIPA ผู้นำด้าน CLOUD และ DIGITAL MARKETING ได้ที่งาน Techsauce Global Summit 2019, Centara Grand Hotel ในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2562 เรามาพร้อมกับสุดยอดเทคโนโลยี Open Cloud Computing Platform อีกทั้งยังมี Features ใหม่ๆ ของ AI Solutions มานำเสนออย่างมากมาย โดยสุดยอดผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจของคุณ อย่างดีที่สุด และบริการ Digital Transformation Solution เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด รวมทั้งมีบริการ Digital Marketing Agency ของเราที่พร้อมช่วยเหลือและบริการครบจบในที่เดียว เราช่วยให้ความสำเร็จของคุณเป็นเรื่องง่าย เข้าถึงลูกค้าได้มากกว่าเดิม คุณกล้าหรือไม่? ที่จะมาร่วมสร้างปรากฏการณ์เปลี่ยนโลกวงการเทคโนโลยีและธุรกิจของคุณให้ไปถึงจุดสูงสุดไปกับเราพิเศษยิ่งขึ้น ภายในงานคุณจะได้พบกับ บริการที่คุณคาดไม่ถึงที่บูธ NIPA (MA-02) ที่เดียว แจกฟรี T-shirt พร้อมโปรโมชั่น…

Nipa.Cloud ได้รับรางวัล IP Champion 2019 รางวัลทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขา ลิขสิทธิ์ จากงาน “IP Fair 2019” ที่จัดขึ้นโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดร.อภิศักดิ์ จุลยา ประธานบริหารบริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ขึ้นรับรางวัลจาก นายทศพร ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา “Nipa Cloud Platform ช่วยให้ผู้ใช้งานลดค่าใช้จ่ายและเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ ในยุค Digital Transformation ด้วยบริการ Cloud Technology ที่ช่วยให้ SMB สามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาเทคโนโลยีของคนไทย” – นาย ชาญศิลป์ ชิ้นประเสริฐ (CTO) ระบบ Nipa Cloud Platform เป็น Local…

DEPA คือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่มีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการ โดยการสนับสนุนให้มีการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานและบริหารจัดการธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลยุค Thailand 4.0 ภายใต้ 2 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการคูปองอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ Depa Mini-Transformation Voucher สำหรับโครงการคูปองอุดหนุนฯ เป็นโครงการที่มุ่งการผลักดันให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงการใช้ Digital Platform โดยสนับสนุนเงินให้เปล่าในการซื้อและใช้บริการซอฟต์แวร์และดิจิทัลจากผู้ให้บริการในโครงการฯ จำนวน 100% แต่ไม่เกิน 10,000 บาท (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำกัดสิทธิ 1 SME ต่อ 1 ทุน มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจ SME ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนด้านภาษี 200% โดยเป็นการดำเนินงานร่วมกับกรมสรรพากร ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยการลดภาษี 200% คือ หัก 100% เป็นค่าใช้จ่าย และหักค่าเสื่อมได้อีก…

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีรับมอบใบรับรองผู้ผ่านการประเมินมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ปีงบประมาณ 2561 เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของไทยไปสู่ระดับประเทศและระดับสากล ณ ห้อง Meeting Room 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นำโดย นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีสรุปผลการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ปีงบประมาณ 2561” จากการดำเนินงานใน 1 ปีที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกันส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการนี้ ให้ผู้ประกอบการสามารผ่านการรับรองมาตรฐานได้ตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ซึ่งบริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ได้ผ่านการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรอง ISO/IEC 29110 จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561…

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ ที่อยู่บริษัทจดทะเบียน ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคเหนือ ชลบุรีระยองฉะเชิงเทรา โอกาสมาถึงแล้วสำหรับผู้ประกอบการ SMEs กับทุนสนับสนุนจากโครงการคูปองช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ depa  Mini Transformation Voucher โครงการที่ทาง depa ได้ร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรเอกชนที่มีสมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล และกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย อันได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าจังหวัดชลบุรี สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต เพื่อสนับสนุนให้ SMEs ไทยในทุกภูมิภาคให้สามารถยกระดับธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการในกระบวนการภายในของธุรกิจ โดยให้ทุนผู้ประกอบการ SMEs สามารถนำใบเสร็จที่ใช้บริการในกลุ่มธุรกิจข้างต้นไปรับเงินคืนได้สูงสุดถึง 10,000 บาท ซึ่ง Nipa.Cloud เป็นหนึ่งในองค์กรพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการนี้ เพียงคุณใช้บริการ Public Cloud แพ็กเกจใดก็ได้ 6 เดือนขึ้นไป ก็สามารถนำใบเสร็จของเราไปรับเงินจากโครงการฯ ได้ทันที โดยแบ่งเป็นภูมิภาค ขึ้นอยู่กับที่อยู่บริษัทจดทะเบียน จำนวนทุนและพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุน 1. ภาคกลาง,ตะวันตก,ตะวันออก นอก EEC (80 ทุน) ระยะเวลาโครงการ :…

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด “Nipa.Cloud” ได้รับเกียรติให้ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว Application ยุค 4.0 สำหรับการบริหารจัดการหมู่บ้าน “My Mooban” ตอบโจทย์ทุกความต้องการเหมือนมีรปภ.มาดูแลอย่างใกล้ชิด ด้วยฟังก์ชันที่หลากหลายซึ่งรองรับทุกความต้องการของนิติบุคคล และผู้อยู่อาศัย ณ โรงแรม Swissotel Le-Concorde โดย Mr. Henry Ong กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาย หมู่บ้าน จำกัด และคุณหนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด (Show No Limit Co.,Ltd.) เป็น Brand Ambassador ของแอปพลิเคชั่น “ เริ่มแรกผมใช้ Cloud ของต่างประเทศ ระยะเวลาในการรับส่งข้อมูลใช้เวลาถึง 25 วินาที ซึ่งช้าเกินไป จึงลองหันมาใช้…

ตอกย้ำความเป็น Full Digital Society อีกขั้นกับ “MyMooBan” บนระบบ Nipa.Cloud Nipa.Cloud ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเปิดตัวแอปพลิเคชันสำหรับโครงการที่อยู่อาศัยยุคใหม่ “MyMooBan” แอปพลิเคชันที่นำระบบ Cloud มาประยุกต์ใช้ได้อย่างลงตัว ซึ่ง MyMooBan จะช่วยให้โครงการที่อยู่อาศัยของคุณสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ทุกความต้องการเหมือนมีรปภ.มาดูแลอย่างใกล้ชิด ด้วยฟังก์ชันที่หลากหลายซึ่งรองรับทุกความต้องการของนิติบุคคลและผู้อยู่อาศัย ข้อมูลจะถูกเก็บบน Local Cloud ที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วและได้มาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISO 27001) จาก nipa ผู้ให้บริการ Real Public Cloud สัญชาติไทย และความสามารถอื่นๆอีกมากมายซึ่งคุณจะได้รับชมการสาธิตการใช้งานแอปพลิเคชันอย่างเต็มรูปแบบจาก คุณหนุ่ย พงศ์สุข กูรูด้านไอทีชื่อดัง มากไปกว่านั้นยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย รวมถึงการบรรยายจากองค์กรเทคโนโลยีชั้นนำในหัวข้อพิเศษสำหรับผู้ประกอบการชาวไทยทุกท่าน เช่น “เทคโนโลยี Cloud จะเข้ามาช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร” “ทำไมจึงควรเลือกใช้เทคโนโลยี Cloud ของไทย” โดยงานจะถูกจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรม Swissotel…

ลงทะเบียนรับคำปรึกษา Migrate ฟรี! Nipa.Cloud มอบสิทธิพิเศษช่วยคุณในการ Migrate ระบบขึ้น Nipa.Cloud ฟรี! พร้อมให้คำปรึกษาในทุกข้อสงสัย เพียงลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา เราพร้อมให้บริการด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ เพื่อให้ธุรกิจของคุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ความเสถียรสูง Latency ต่ำ เชื่อมต่อได้รวดเร็ว All SSD Performance เร็ว แรง ด้วยพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบ SSD Private Network ให้คุณได้ปลอดภัยทุกการใช้งาน ใช้งานง่าย จัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล ด้วยมาตรฐาน ISO 27001 มาตรฐานการให้บริการ SLA 99.9% ราคาเบาๆ เริ่มต้นเพียง 0.21 บาท/ชั่วโมง ดูแลโดยคนไทยตลอด 24 ชั่วโมง *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด AGENDA OVERVIEW CAT Tower (บางรัก) 6:00 pm<strong class=”fs01″>Topic: Vision &amp;…

โอกาสของคุณมาแล้ว!! สำหรับคนที่ต้องการพัฒนาองค์กรด้วย Cloud Computing เจอกันได้ที่ CAT Tower (บางรัก) วันพุธที่ 12/12/2561 โอกาสของคุณมาแล้ว!! สำหรับคนที่ต้องการพัฒนาองค์กรด้วย Cloud Computing เจอกันได้ที่ CAT Tower (บางรัก) วันพุธที่ 12/12/2561 จบไปแล้วกับงาน Nipa.Cloud Meetup ที่ Nipa ลงทุนเปิดบ้านครั้งใหญ่ เพื่ออัปเดตทุกเรื่องของ Cloud Computing ซึ่งดำเนินผ่านไปได้อย่างสวยงาม ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้รับความรู้และเนื้อหาที่สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตน ทั้งยังสามารถนำระบบ Cloud ไปพัฒนาองค์กรและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรได้ Nipa.Cloud นำทีมโดย ดร.อภิศักดิ์ จุลยา และวิทยากรมากประสบการณ์มากมายได้แก่ นายชาญศิลป์ ชินประเสริฐ นายคมกฤช เวียงวิเศษ และ นายณัฐพร พูลสุขเสริม มาอธิบายให้ความรู้และอัปเดตความเคลื่อนไหวของระบบ Cloud ในหัวข้อ Load Balance as a Service (LBaaS) VPN as…

Nipa.Cloud ฟ้องแล้ว! “นิภา” ฟ้อง “ไอเน็ต” เรียกค่าเสียหายเพียง 1 บาท ฟ้องแล้ว! “นิภา” ฟ้อง “ไอเน็ต” เรียกค่าเสียหายเพียง 1 บาท จากกรณีที่ Nipa.Cloud ผู้นำด้านการให้บริการ Public Cloud ถูกบริษัท โอเพ่นแลนด์สเคป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ลอกเลียนแบบขั้นตอนการทำงาน การเข้าสมัครใช้บริการ และสื่อโฆษณาบางส่วน ส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความสับสนและเข้าใจผิด เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา จากการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้ บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด นำโดย ดร.อภิศักดิ์ จุลยา ผู้บริหารและเจ้าของลิขสิทธิ์ ยื่นฟ้องจำเลยทั้งสองในคดีแพ่งต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ หมายเลขคดีดำ ทป.189/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ในข้อหาหรือฐานความผิด ละเมิดลิขสิทธิ์…

Nipa.Cloud ถูกลอกเลียนแบบ สื่อโฆษณาและการใช้งาน Nipa.Cloud ถูกลอกเลียนแบบ สื่อโฆษณาและการใช้งาน แจ้งเตือนเพื่อป้องกันความสับสน: Nipa.Cloud ถูกลอกเลียนแบบ สื่อโฆษณาและการใช้งาน เนื่องด้วยต้นเดือน พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา มีผู้ให้บริการ Cloud แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทมหาชน ได้ทำการลอกเลียนแบบขั้นตอนการทำงาน การเข้าสมัครใช้บริการ และสื่อโฆษณาบางส่วน เป็นเหตุให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหลายท่านเกิดความสับสนและเข้าใจผิด โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 1. ตัวอย่างการลอกเลียนแบบระบบ เช่น ขั้นตอนการสมัครสมาชิก ขั้นที่ 1: กรอกอีเมลเพื่อสมัครสมาชิก ขั้นที่ 2: การยืนยันตัวตนด้วย Email ขั้นที่ 3: การยืนยันตัวตนด้วย OTP ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ขั้นที่ 4: การกรอกข้อมูลส่วนตัว และการตั้งค่า Password ขั้นที่ 5: สิ้นสุดการสมัครสมาชิก 2. ตัวอย่างการลอกเลียนแบบสื่อโฆษณา Artwork โดยเมื่อเทียบกันขั้นตอนต่อขั้นตอนดังภาพด้านบนแล้วจะเห็นได้ว่ามีความจงใจในการคัดลอกขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจน ซึ่งเกิดจากการไม่หวังดีต่อ Nipa.Cloud แน่นอนทั้งนี้ทางเราจึงขอแจ้งเตือนผู้ใช้งานและทุกๆ ท่าน…

ติดอาวุธทางปัญญาด้วยเทคโนโลยี 4.0 Cloud Computing 29 กันยายน 2561 ณ โรงแรม เจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี ติดอาวุธทางปัญญาด้วยเทคโนโลยี 4.0 Cloud Computing 29 กันยายน 2561 ณ โรงแรม เจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี “ติดอาวุธทางปัญญาด้วยเทคโนโลยี 4.0 Cloud Computing” ตัวช่วยของผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “ติดอาวุธทางปัญญาด้วยเทคโนโลยี 4.0 Cloud Computing” ตัวช่วยของผู้ประกอบการ ณ โรงแรม เจริญโฮเต็ล ซึ่งจัดโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จังหวัดอุดรธานี งานนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจ และเห็นถึงประโยชน์ของการนำระบบ Cloud Computing มาใช้พัฒนาธุรกิจและประกอบกิจการ ภายในงานมีกลุ่มผู้สนใจเข้ามาร่วมฟังสัมมนามากมาย เช่น SME , OTOP…

Openstack Day Thailand 2018 Sep 27, 2018 at The Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok, Thailand Openstack Day Thailand 2018 Sep 27, 2018 at The Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok, Thailand บริษัท นิภา เทคโนโลยี ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน Openstack Day Thailand 2018 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ ภายใต้หัวข้อ “Get to know OpenStack: Infrastructure on Cloud” จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนพี่น้องชาว…

“เพราะเทคโนโลยีสำคัญต่อการขับเคลื่อนระดับโลก” ทุกๆ 2 ปีจะมีการจัดงาน World Skills ASEAN เพื่อค้นหาผู้มีทักษะเป็นเลิศทางด้านสาขาอาชีพต่างๆ ให้เป็นตัวแทนร่วมแข่งระดับอาเซี่ยน และนานาชาติ ซึ่งสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องที่ขาดไปไม่ได้ เมื่อปี 2018 ที่ผ่านมานี้ ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ภายใต้ชื่อว่า World Skills ASEAN Bangkok 2018 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี โดยกรมอาชีวศึกษาจัดการแข่งขันทักษะด้านวิชาชีพทั้ง 10 ประเทศ ในภูมิภาค Asean ทั้งหมด 26 ทักษะ ทางบริษัท นิภา เทคโนโลยี ได้รับเกียรติให้เป็นผู้สนับสนุน ในการแข่งขันกลุ่มอาชีพ Web Design ที่ต้องการระบบ Back Up ข้อมูล สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องหลังการแข่งขัน พร้อมกับระบบความปลอดภัยสูง ซึ่งทาง Nipa.Cloud ได้นำผลิตภัณฑ์ Private…

Future Economy & Internet Governance: Big Change to Big Chance July 23 – 25, 2018 at Royal Paragon Hall @Siam Paragon Future Economy & Internet Governance: Big Change to Big Chance July 23 – 25, 2018 at Royal Paragon Hall @Siam Paragon บริษัท Nipa Technology เข้าร่วมออกบูธในงาน “Future Economy & Internet Governance: Big Change to Big…

Techsauce Global Summit 2018 June 22 – 23, 2018 at Centara Grand at Central World Techsauce Global Summit 2018 June 22 – 23, 2018 at Centara Grand at Central World สำเร็จไปด้วยดีกับงาน Techsauce Global Summit 2018 สุดยอด Technology Exhibition Event ระดับโลก ที่รวบรวมผู้นำด้าน Technology ไว้มากกว่า 10,000 ราย และรับฟังประสบการณ์การพัฒนาธุรกิจจาก Speaker ระดับ Worldclass มากมาย ทางบริษัท นิภาเทคโนโลยี จำกัด ได้ออกบูธภายในงาน เรานำเสนอ…

Startup Thailand 2018 May 17 – 20, 2018 at Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC) Startup Thailand 2018 May 17 – 20, 2018 at Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC) บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด เข้าร่วมเปิดบูธ Nipa.Cloud ในงาน Startup Thailand 2018 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่รวมเอาสตาร์ทอัพกว่า 400 รายมาอยู่ในงานเดียวกัน ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia เพื่อให้ทุกคนได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฟังบทเรียนจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ รวมถึงยังได้นำเสนอแนวคิดต่อกลุ่มนักลงทุนที่มีวิสัยทัศน์มองเห็นโอกาสใหม่ๆ และพร้อมให้การสนับสนุนทางการเงินอีกด้วย นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายได้แก่ เวทีหลักจะมีปาฐกถาพิเศษจากรองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาของวิทยากรระดับนานาชาติ เปิดมุมมองที่กว้างขวางขึ้นเกี่ยวกับสตาร์ทอัพ ผ่านประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ…

OpenStack 7th Birthday August 16, 2017 at CAT Tower (Bangrak) OpenStack 7th Birthday August 16, 2017 at CAT Tower (Bangrak) Home / News & Updates / OpenStack 7th Birthday OpenStack 7th Birthday Happy 7th Birthday OpenStack! We have come a long way. July 19 marks the 7th anniversary of the founding of the OpenStack open…

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาบริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 – Information Security Management System (ISMS) โดยมี ดร. อภิศักดิ์ จุลยา กรรมการผู้จัดการ รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และกระเช้าดอกไม้ จากคุณบุคลากร ใจดี Sales Director ตัวแทนจากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ(bsi) ISO/IEC 27001:2013 เป็นมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่บริษัทชั้นนำให้ความสำคัญ โดยมาตรฐานนี้คลอบคลุมถึงการให้บริการทั้ง Public Cloud, Private Cloud และ Data Center จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลของลูกค้าทุกคนได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัยสูงสุด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาบริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 -…

2nd Cloud Openstack-Container Conference and Workshop 2016 September 22 – 23, 2016 at Grand Postal Office (Bangrak) 2nd Cloud Openstack-Container Conference and Workshop 2016 September 22 – 23, 2016 at Grand Postal Office (Bangrak) Home / News & Updates / 2nd Cloud Openstack-Container Conference and Workshop 2016 2nd Cloud Openstack-Container Conference and Workshop 2016 “สำเร็จไปด้วยดีกับงาน…

1st Cloud Technology and Big Data Conference 2016 January 22 – 23 2016 at Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC) 1st Cloud Technology and Big Data Conference 2016 January 22 – 23 2016 at Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC) บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส (OSEDA) ได้จัดงาน “1st Cloud Technology and Big Data Conference…