About Us

 

Nipa.Cloud เทคโนโลยีคลาวด์สากลระดับโลก
ขับเคลื่อนโดยคนไทย ขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่ยุค 4.0

About Us

Nipa.Cloud เทคโนโลยีคลาวด์สากลระดับโลก
ขับเคลื่อนโดยคนไทย ขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่ยุค 4.0

Dr. Abhisak Chulya
Founder & CEO

Dr. Abhisak Chulya
Founder & CEO

ab-3

Who we are

เราคือผู้นำทางด้านเทคโนโลยีคลาวด์มาตรฐานสากลที่ให้บริการ Public Cloud แห่งแรกในประเทศไทย โดยที่เราไม่หยุดที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการ และยกระดับมาตรฐานขึ้น เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มาตรฐานความปลอดภัย และใส่ใจทุกรายละเอียดของบริการคลาวด์ เราสร้างสรรค์โซลูชั่นกับธุรกิจทุกอุตสาหกรรมที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างเต็มรูปแบบ

Vision

เรามุ่งเน้นที่จะเป็นผู้นำด้านคลาวด์ในยุค Digital Transformation ที่มุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพความรวดเร็ว และมาตรฐานความปลอดภัย ที่จะไม่หยุดพัฒนาในทุกๆด้าน เพื่อสร้างสรรค์โซลูชั่นให้ธุรกิจประเทศไทยขับเคลื่อนไปสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

Mission

บริหารจัดการระบบการทำงานภายในองค์กรให้มีความแข็งแกร่งด้วยระบบ
Agile Management เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้อย่างรอบด้าน

NIPA History

 • บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2539 โดย ดร.อภิศักดิ์ จุลยา ด้วย ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

  2539

 • 2543

  บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2539 โดย ดร.อภิศักดิ์ จุลยา ด้วย ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

 • ให้บริการครั้งแรกโดยใช้ชื่อว่า “ชื่อไทยไม่มีดอท” เป็นเว็บไซต์ของคนไทย เพื่อคนไทยได้ใช้ภาษาไทยในการเข้า เว็บไซต์ง่ายยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องจำชื่อโดเมนเป็นภาษาอังกฤษ

  2543

 • 2546

  ร่วมมือกับ ISPs 4 รายใหญ่ได้แก่ KSC, CSLoxinfo,Asianet/ClickTA และ Internet Provider

 • ชื่อไทยไม่มีดอท ได้รับ Johnnie Walker Classic “Keep Walking” จากบริษัท ริช มอนเด้ (เอเชีย)

  2547

 • 2548

  เปิดตัว NipaAds โฆษณา ออนไลน์รายแรกในประเทศไทย โดยมี 2 รูปแบบ คือ เว็บไซต์หน้ากลางเข้ามาค้นหาเพื่อดูข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆ ที่เรารวบรวมข้อมูลไว้ (Directory Service) และโฆษณาป้ายแบนเนอร์บนเว็บไซต์ต่างๆ (Banner Ads) กว่า 3,000 เว็ปไซต์

 • ก่อตั้ง Internet Data Center เพื่อรองรับการรับ - ส่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวดเร็วขึ้นตามความต้องการ ของผู้ใช้งาน

  2551

 • 2556

  เปิดให้บริการระบบ NipaMail ซึ่งพัฒนาขึ้นสำหรับลูกค้าที่ต้องการทำ Email Marketing เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่สมาชิกได้ติดตามข่าวสารอย่างทั่วถึง ด้วยเทคโนโลยีที่ พัฒนาขึ้นมาสำหรับการบริการ Email Marketing โดยเฉพาะ

 • บริษัทฯ ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในยุค Digital ได้ให้บริการโฆษณาออนไลน์แบบครบวงจรบนแพลตฟอร์ม Google, Facebook รวมถึง NipaAds ซึ่งทางบริษัทเองก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่การโฆษณา Online Digital Marketing อย่างเต็มรูปแบบ

  2557

 • 2559

  บริษัทฯ ร่วมกับ สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส(OSEDA) จัดงาน “1st CloudTechnology and Big Data Conference 2016”

 • บริษัทได้จัดงาน Cloud OpenStack ครั้งแรกในอาเซียนภายใต้ชื่องาน “2nd Cloud OpenStack-Container Conference and Workshop 2016”

  2559

 • 2560

  บริษัทฯ ได้เปลี่ยนโลโก้ใหม่ ภายใต้อัตลักษณ์ที่แสดงถึงจุดยืนและภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 • บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 21 ล้านบาท

  2560

 • 2560

  งานครบรอบ 7 ปีของ Open Stack ที่ถือว่าบริษัทฯเป็นหนึ่งในผู้จัดงานครั้งนี้ ภายในงานมี การถ่ายทอดความรู้ด้าน Cloud OpenStack & Big Data โดยผู้เชี่ยมชาญมากมาย อีกทั้งพบ ปะสังสรรค์เครือข่าย OpenStack

 • บริษัทฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศคลาวด์ “ระบบคลาวด์พร้อมใช้งาน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มความปลอดภัย และรองรับการเติบโตที่รวดเร็วในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล”

  2560

 • 2560

  บริษัทฯ ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 การบริหารจัดการมาตรฐาน ความปลอดภัยของข้อมูล (Informetion Security Management)

 • เปิดให้บริการ Public Cloud เต็มรูปแบบโดยคนไทยแห่งแรกในประเทศไทย และเปิดตัว “Nipa Cloud Platform (NCP)” แพลทฟอร์มที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ Cloud Infrastructure ในองค์กรด้วยตนเอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญดูแล วางแผน และให้คำปรึกษา บนมาตรฐานสากล

  2560

 • 2562

  บริษัทฯ ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 มาตรฐานคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ (Software Engineering-Lifecycle Profiles For Very Small Enterprises (VSE))

 • บริษัทฯร่วมมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนด้านภาษี 200% โดยเป็นการดำเนินงานร่วมกับ กรมสรรพากร ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

  2562

 • 2562

  บริษัทฯ ได้รับรางวัล IP Champion 2019 ทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขา ลิขสิทธิ์ จากงาน “IP Fair 2019” ที่จัดขึ้นโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

 • บริษัทฯ ได้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award (PM Export Award 2019) ประเภท Best Service Enterprise สาขา Digital Content U& Software จาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

  2562

NIPA History

timeline_pre_loader

2539

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2539 โดย ดร.อภิศักดิ์ จุลยา ด้วย ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

2543

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท

2543

ให้บริการครั้งแรกโดยใช้ชื่อว่า “ชื่อไทยไม่มีดอท” เป็นเว็บไซต์ของคนไทย เพื่อคนไทยได้ใช้ภาษาไทยในการเข้าเว็บไซต์ง่ายยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องจำชื่อโดเมนเป็นภาษาอังกฤษ

2546

ร่วมมือกับ ISPs 4 รายใหญ่ได้แก่ KSC, CSLoxinfo,Asianet/ClickTA และ Internet Provider

2547

ชื่อไทยไม่มีดอท ได้รับ Johnnie Walker Classic “Keep Walking” จากบริษัท ริช มอนเด้ (เอเชีย)

2548

เปิดตัว NipaAds โฆษณา ออนไลน์รายแรกในประเทศไทย โดยมี 2 รูปแบบ คือ เว็บไซต์หน้ากลางเข้ามา
ค้นหาเพื่อดูข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆ ที่เรารวบรวมข้อมูลไว้ (Directory Service) และโฆษณาป้ายแบนเนอร์บน
เว็บไซต์ต่างๆ (Banner Ads) กว่า 3,000 เว็ปไซต์

2551

ก่อตั้ง Internet Data Center เพื่อรองรับการรับ – ส่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวดเร็วขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้งาน

2556

เปิดให้บริการระบบ NipaMail ซึ่งพัฒนาขึ้นสำหรับลูกค้าที่ต้องการทำ Email Marketing เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่สมาชิกได้ติดตามข่าวสารอย่างทั่วถึง ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับการบริการ Email Marketing โดยเฉพาะ

2557

บริษัทฯ ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในยุค Digital ได้ให้บริการโฆษณาออนไลน์แบบครบวงจรบนแพลตฟอร์ม Google, Facebook รวมถึง NipaAds ซึ่งทางบริษัทเองก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่การโฆษณา Online Digital Marketing อย่างเต็มรูปแบบ

2559

บริษัทฯ ร่วมกับ สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส(OSEDA) จัดงาน “1st CloudTechnology and Big Data Conference 2016”

2559

บริษัทได้จัดงาน Cloud OpenStack ครั้งแรกในอาเซียนภายใต้ชื่องาน “2nd Cloud OpenStack-Container Conference and Workshop 2016”

2560

บริษัทฯ ได้เปลี่ยนโลโก้ใหม่ ภายใต้อัตลักษณ์ที่แสดงถึงจุดยืนและภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

2560

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 21 ล้านบาท

2560

งานครบรอบ 7 ปีของ Open Stack ที่ถือว่าบริษัทฯเป็นหนึ่งในผู้จัดงานครั้งนี้ ภายในงานมีการถ่ายทอดความรู้ด้าน Cloud OpenStack & Big Data โดยผู้เชี่ยมชาญมากมาย อีกทั้งพบปะสังสรรค์เครือข่าย OpenStack

 

2560

บริษัทฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศคลาวด์ “ระบบคลาวด์พร้อมใช้งาน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มความปลอดภัย และรองรับการเติบโตที่รวดเร็วในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล”

2560

บริษัทฯ ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 การบริหารจัดการมาตรฐาน ความปลอดภัยของข้อมูล (Informetion Security Management)

2560

เปิดให้บริการ Public Cloud เต็มรูปแบบโดยคนไทยแห่งแรกในประเทศไทย และเปิดตัว “Nipa Cloud Platform (NCP)” แพลทฟอร์มที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ Cloud Infrastructure ในองค์กรด้วยตนเอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญดูแล วางแผน และให้คำปรึกษา บนมาตรฐานสากล

2562

บริษัทฯ ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 มาตรฐานคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ (Software Engineering-Lifecycle Profiles For Very Small Enterprises (VSE))

2562

บริษัทฯร่วมมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนด้านภาษี 200% โดยเป็นการดำเนินงานร่วมกับกรมสรรพากร ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

2562

บริษัทฯ ได้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award (PM Export Award 2019) ประเภท Best Service Enterprise สาขา Digital Content U& Software จาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

2562

บริษัทฯ ได้รับรางวัล IP Champion 2019 ทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขา ลิขสิทธิ์จากงาน “IP Fair 2019” ที่จัดขึ้นโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562